این هم از آخر مرثیه،با تمام مشکلاتش و آسیبهای وارد شده به روح و جسم.

ولی آیا به همین راحتی فراموش می شود ؟

البته که نه .

احتیاج به زمان دارم.اما متآ سفانه در هم شکننده بود .

روحم درهم شکسته است.

لطفآ دلداریم نده.

/ 1 نظر / 11 بازدید
مرتضی

باشه دلداریت نمیدیم....[گل] ولی پیشنهاد میکنم شما هم برو سفر...