بشنو از نی .................

- همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی.

- هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل نبند.

- هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش ، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن می کند.

- آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند،محکوم به تکرار اشتباهند.

                            خورخه لوییس بورخس

/ 1 نظر / 20 بازدید
آرش

گفتم : تمام وجودم از آن تو بود مشکلم چیست که با من چنین میکنی ؟ گفت : آنقدر خوبی که حالم را بهم میزنی ...