بازی آرزوها

Image hosted by allyoucanupload.com

ما هم به بازی دعوت شديم .فکر کردم ديدم کيست آرزو نداشته

باشد .آرزو عيب نيست ،مخصوصآ برای جوانان .حالا از کجا شروع کنيم ؟33.gif

۱-دلم می خواهد خانه ای داشتم اندازه غربيل با حوضی  و ماهی قرمزی و باغچه ای پر از بنفشه با شبهايی مهتابی و گلدان گل ياس .

۲-دوست دارم آرزوهايم را نقاشی کنم با تمام دخل وتصرف هايش.فکر کنم کارهای جالبی شوند.

۳-کاش کلاغ درخت خانه مان هرگز پير نشود و هر سال باز بيايد .

۴-اگر ميشد زمان به عقب باز می گشت خوب بود .اشتباهاتم را پاک می کردم.آنوقت نفسی به راحتی می کشيدم.

۵-دوست دارم تا هميشه بچه بمانم .دنيای قشنگی خواهم داشت.

۶-کاش شعرهايم هميشه شاد بود.

حالا فقط اينها يادم آمد.قسمت سختش مانده .چه کسی را دعوت کنم؟20.gif30.gif

 

/ 6 نظر / 14 بازدید
شهربانو

رویا جان گاهی اوقات من هم آرزو می کنم به گذشته برگردم و اشتباهاتم را پاک کنم . اما دوست ندارم بچه بمانم .

نسیم

سلام چه ارزوهای معصومانه ای

فراز

آرزوهای شيرين...طعم شيرين...

يک غريبه

هر ذره از عالم هستی در برگيرنده تمام عالم هستي است . بعد زمان و مکانی وجود ندارد و هر انچه ميجوئیم در اين لحظه و در این اينجا درون ماجاريست.در اين جهان متکثر هيچ درست و غلطی و زشت و زيبائی .هيچ قعر و قله ای و..... وجود ندارد و همه ناشی از قضاوتها و تفکيکات ذهنی ماستکه ازتجليات ذات خداست و در اوست پس نه از دادنی وجود دارد که افسوس ان را بخوریم ونه بدست اوردنی که بدان مغرور گردیم. همه ارزوها و همه چیزها که بدنبالش هستیم درون ماست(خدا). فقط غبار باید از دیده ها زدوده شود.(ما را فراموش نکنيد)

غلامرضا

سلام .خوبین؟ ممنون که در این مدت به من سر زده بودین .با مطلب جدید آپم .

شيرين

رویای عزیزم سلام .خوبین ؟ دلم برات یه ذره شده بود !