جاودانه

می دانم تا همیشه در قلبم میمانی عزیز سفر کرده.

می دانم جای تو را هیچ کس نمی تواند پر کند.

می دانم که رفتنت بی بازگشت است.

پس خدا نگه دارت باشد.

تا آن روزموعود

/ 0 نظر / 18 بازدید