می گویند خاموشی گناه من است !

اما سرشتم این گونه است ،همه چیز را در چشمانم می نویسم.

تنها گناهم این است .

کسی نمی تواند یا نمی خواهد مرا بخواند.

/ 1 نظر / 19 بازدید
فلورا

سلام ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد دکتر علی شریعتی