تا آخر عمر

آدمهایی در زندگی هستند که وجودشان با ارزش است .

رنگ زندگیت را دگرگون می کنند وقتی پیدایشان می شود.

افکار ،رفتار،تن صدا ،محبتشان همه به نوعی امضاء آنها می شود.

روی دلت رد پا می گذارند.آنها خوب بلدند که چگونه باشند و به

زندگیت رنگ وخوشی بپاشند.

باید قدرشان را دانست . در هوایی که نفس می کشند ،نفس کشید

بی آنکه فکر رفتنشان باشی که اگر بروند از تو ویرانه ای بیش

نمی ماند.

/ 0 نظر / 20 بازدید