آخ آخ

امروز به بادی می اندیشیدم که جوانه زندگیم را برد .

اما به کجا ؟

نمی دانم !!!!!!!!!!!!!!!!!

و توهم نخواستی بدانی ،

نپرسیدی !!

/ 0 نظر / 11 بازدید