یعنی وقتش کی یه ؟

آخ اگر می دانستی چه روزهایی را دارم از دست می دهم !

نیستنها ،نبودن ها فریاد می کنند.

خیلی چیزها اتفاق ساده ای است اما به وقوع نمی پیوندند.

انتظار آن لحظه جانکاه است،انتظار آن لحظه به وقوع نپیوستن.

باز این بلاتکلیفی روحم را به آتش می کشد،اما تو جدی نگیر.

این روزها باران، خاکستر افکارم را می شوید.

روحم تطهیر می شود.

/ 0 نظر / 13 بازدید