اونی که مال من نبود

یک روزمتوجه شدم که باید یک بلیط به یک مقصدی بگیرم.

کجا مهم نبود ،رفتنش مهم بود.

فهمیدم باید به دست آب بسپارم چیزی/کسی را که ماندنی نیست.

و بعد از آن شدم آن کسی که ماندنی کسی نشدو گذشت و گذاشت و رفت.

اسم بمانی را بعد از ماه نی خیلی دوست دارم.

/ 2 نظر / 20 بازدید
فلورا

سلام جالب بود. جهان گرچه پر از چيزهاي زيباست، اما در ارائه لحظات زيبا و بهره برداري از چيزهاي زيبا بسيار بخيل است. شايد همين بُخل، بزرگترين لطف زندگي باشد. نيچه

دیوار خیال

آفرین...آفرین....بخاطر همینه که به دوستیت افتخار میکنم