حیف

آنقدر آرزوهایم را در شیشه در بسته نگه داشتم ،

تا مثل ماهی،

 بیرون تنگ آب دارند می میرند.

و آنوقت یک صبح که از خواب بیدار می شوم ،

می بینم دیگر هیچ آرزوی زنده ای برایم نمانده است.

/ 2 نظر / 12 بازدید
تارا

سلام الهی که آرزوهات هیچوقت نمیرند بلکه به حقیقت برسند من به روزم...

خاتون

کجایی ؟ نگرانتم عزیزم [ناراحت][نگران]